Dades per a la teva subscripció


(*) Camps obligatoris
Alta/modificació Baixa
L'identificador indicat ha de ser el mateix que el de l'titular de l'contracte en vigor, que podràs consultar en qualsevol de les factures.
Introduir el codi de CUPS del punt de subministrament. Format: ES+[18 dígits]+0F
A l'adreça electrònica indicada rebràs un missatge electrònic de confirmació de la subscripció al servei i també els missatges electrònics amb les possibles notificacions en cas d'haver-hi feines programades en relació amb el teu CUPS.